Vindskyddet ligger på ett berg norr om Björsäter vid en sjö. Det är timrat med tjärpapp på taket och en eldstad framför. 6-8 scouter får plats, men det finns fina ytor för mindre tält i närområdet också. Har man tur får man se både havsörn, storlom och bäver! Till och med mygg har setts på sommarhalvåret.

Det är bara att besöka vindskyddet, ta gärna med lite ved för att fylla på med (det ska finnas ved på plats, med reservation för att det är slut). Parkera kan man göra på den gård som finns i närheten (Säter). Då längst med långsidan på ladugården, men prata gärna med de som bor där först, eller lägg en lapp i vindrutan om att ni är där och besöker vindskyddet.