Kontakta oss

Aktiva ledare, styrelsemedlemmar och funktionärer i Björsäters Scoutkår.

Namn & bild Uppgift Telefon E-post
Håkan Stensson Ordinarie ordförande & kassör 0120-601 81
070-630 82 53
Stensson.hakan(at)gmail.com
Anna Thuresson Spårarledare & vice ordförande 0704-75 76 75 halvgarden(at)gmail.com
Jenny Johansson Extra ledare vid arrangemang 070-594 31 24 jenny.mail(at)telia.com
Lisa Träder Spårarledare
Patrik Gustavsson Bäverledare 070-69 82 718 patagustavsson(at)gmail.com
Anders Sundén
Bäverledare 070-274 16 46 anders.karl.sunden(at)gmail.com
Olof Ekholm Upptäckarledare 070-173 81 81 olof.ekholm(at)gmail.com
Mikael Ekström
Äventyrar- & utmanarledare, sekreterare 070-39 15 920 hemmaihuset(at)icloud.com
Kasper Sjöström
Tillfällig tillförordnad ordförande, Äventyrar- & utmanarledare, hemsidan, JOTA/JOTI 0768-49 03 86 kasper(at)bjorsatersscoutkar.se
Kenneth Träder Äventyrar- & utmanarledare 0120-60 201
070-171 80 21
kenneth.trader(at)gmail.com
Gunnel Eriksson KUL & stugfogde 070-34 31 609 vitvassa(at)live.se
Åsa Tillmar Sörlin Extra ledare vid arrangemang 013-570 74
076-870 97 88
asa.t.sorlin(at)outlook.com
Line Johansson Extra ledare vid arrangemang 073-823 88 54 line.nr1(at)hotmail.com
Mikael Lindberg JOTA/JOTI 070-40 47 018 sm5yms(at)hotmail.se
Roine Johansson Extra ledare vid arrangemang 070-524 99 78 roines(at)telia.com
Emil Palm Extra ledare vid arrangemang 070-370 80 55 kucklas.nr1(at)hotmail.com

Övriga funderingar

Här nere kan du kontakta oss för allmänna frågor.