Ett A till Ö dokument håller på att tas fram, Kasper arbetar för fullt med detta och det publiceras så fort det har fyllts med lite information.