OBS!! bara en tanke OBS!!

Schema för Jota Joti

start 09:00-09:30

hälsa flagan 09:28

invigning jota 09:30

samlig 10:00 fagstången

kaffe

förmidagspass 10:30 45min styck= 2st

radio

pmr

joti

matlagning start

cw

mat 12:00

13:30

radio pass joti…….

kommer änga tid till utlandet

 

 

18:00 mat

20:00 lägerbål

 

avtackning flagstången 10:30