Jota Joti 20-21 oktober 2012

JOTA= Jamboree On The Air
JOTI= Jamboree on the Internet

Här skriver vi lite under hajken 🙂

09:00 det komm massa scouter.
10:00 samling
10.30 radiotalet
11:00 programaktiviteten börgar 🙂